Ekonomi
Giriş Tarihi : 09-12-2021 17:44   Güncelleme : 09-12-2021 17:44

DAP KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AHIR VE AĞIL PROJELERİ KONTROL EDİLİYOR

DAP KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AHIR VE AĞIL PROJELERİ KONTROL EDİLİYOR

DAP KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AHIR VE AĞIL PROJELERİ KONTROL EDİLİYOR

         4 Mart 2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) gereğince İlimizde desteklemelerden faydalanan işletmeler İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Berna TURAK ve teknik personellerince denetleniyor.  

         2018 yılı itibarı ile yatırım kapsamına alınıp tamamlanan ve izleme süreçleri devam eden Ahır ve Ağıl projelerimizin amaçlarına uygun olarak aktif şekilde faaliyetlerine devam edip etmediklerini tespit etmek amaçlı işletme kontrolleri devam etmektedir.