Eğitim
Giriş Tarihi : 02-09-2021 07:15   Güncelleme : 02-09-2021 07:15

Dr. Öğr Üyesi Sait Yıldırım “Türkiye’de İntihar” Adlı Kitap Çalışması Hakkında DHA’ya Röportaj Verdi

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü Dr

Dr. Öğr Üyesi Sait Yıldırım “Türkiye’de İntihar” Adlı Kitap Çalışması Hakkında DHA’ya Röportaj Verdi

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sait Yıldırım, 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde meydana gelen ve medyaya yansıyan 749 intihar vakasını inceledi. İntiharların yüzde 70,7’sini erkeklerin, yüzde 29,2’sini kadınların oluşturduğu vakaları araştıran Yıldırım, sonuçlarına ‘Türkiye’de İntihar Son 10 Yılda Yaşanan ve Medyaya Yansımış Olan İntihar Vakalarının İncelenmesi’ kitabında yer verdi.

Çalışmasında, intihar sebepleri, intihar yöntem ve yönelimleri ve intiharlara dair diğer değişkenlerin incelenmesi neticesine genel geçer sonuçlar elde edilmiştir. İntihar biçimi-yöntemine bakıldığında en çok ateşli silahların tercih edildiğinin görüldüğünü belirten Yıldırım, ‘Daha sonra sırasıyla atlama, asma, ilaç kullanımı ve kendini kesme yöntemleri tercih edilmektedir” dedi. Yıldırım ayrıca, ateşli silahlara erişme imkanının kolay olmasının intiharların ölümle sonuçlanma oranını arttırdığını ifade etti. Medya ve içeriklerinin insanları etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Medyada bireyi intihar davranışına yönlendirecek film, reklam ve oyun gibi birçok içerik mevcuttur. Ancak medya ve internet için tehlikeli yapı, bireylerin küçüklükten yetişkinliğe kadar siber bir baskıya maruz kalması ve birçok farklı açıdan tükenmişliğin intihara yol açmasıdır. İnsanların medya aracılığı ile öğrenme eylemlerini sağlıksız biçimde gerçekleştirmesi önemli bir risk olarak yorumlanabilir. Ayrıca bireyler istediği, arzuladığı ancak gerçekleştiremediği yaşam pratiklerine şahit olmaktadır. Bu durum stres ve kaygı durumu ile umutsuzluğa yol açarak intihar eylemlerini görünür kılmaktadır. Ayrıca intihar haberlerinin yansıtma biçimi de birçok bireyi intihara sürüklemektedir” dedi.