Gündem
Giriş Tarihi : 08-07-2021 01:10   Güncelleme : 08-07-2021 01:10

Iğdır Belediyesi: Metruk Yapı Yıkımı Hakkında

 Belediye Encümenin 24

Iğdır Belediyesi: Metruk Yapı Yıkımı Hakkında

 Belediye Encümenin 24.06.2021 tarih ve 137 sayılı kararına istinaden alınan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesi “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.”hükmüne istinaden metruk yapılar ile ilgili encümen kararının 30 gün süre ile Belediyemiz sitesinde yayınlanmıştır. 

İLAN OLUNUR.