Gündem
Giriş Tarihi : 27-05-2021 03:00   Güncelleme : 27-05-2021 03:00

Iğdır Belediyesi: SÖĞÜTLÜ Mahallesi.18. Madde İmar Uygulaması

        Tapunun Iğdır ili Söğütlü Mahallesi 65 ada 36 ve 37 parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18

Iğdır Belediyesi: SÖĞÜTLÜ Mahallesi.18. Madde İmar Uygulaması

        Tapunun Iğdır ili Söğütlü Mahallesi 65 ada 36 ve 37 parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi Uygulaması ve 2981/3290 sayılı yasanın EK1 maddesinin uygulanmasının yapılmasına 04.05.2020 tarih ve 103 sayılı (ilk) encümen kararına istinaden yapılmasına başlanılan imar uygulaması çalışması yapılmış olup, dağıtım cetvelleri ve parselasyon planı kontrol edilip, 20.05.2021 tarih 112 sayılı (askı) Encümen kararına istinaden tapuya tescili için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 3290 sayılı kanunun EK1 Maddesi uyarınca 30 gün süre ile askıya çıkarılması ve mutat vasıtalarla halka duyurulması için 26.05.2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz İnternet sitesinde yayına sunulmuştur.

İLAN OLUNUR.