Gündem
Giriş Tarihi : 18-02-2022 18:26   Güncelleme : 18-02-2022 18:26

Metruk Yapı Hakkında

Metruk Yapı Hakkında

Metruk Yapı Hakkında

Belediye Encümenin 10.02.2022 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden alınan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesi “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.